అశ్వత్థామ ఆత్మకు టెర్మినేటర్‍తో ప్రాణం పోస్తే…!

తన మొదటి సినిమా నుండే నాగ్ అశ్విన్ విభిన్నంగా ఉండాలనుకున్నాడు. తన మొదటి సినిమా ‘ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యం’ కథ సాధారణ తెలుగు సినిమా కథలకు భిన్నమైనది,ఒకవేళ అటువంటివి … Read More