ఆకాశానికి నిచ్చెనలు వేయ వచ్చేమో 

పంజగుట్ట దగ్గర మొదలు పెట్టి వొక దాని తరువాత వొకటి ఫ్లై వోవర్స్ దాటుకుంటూ వో ఆరేడు మైళ్ళు ప్రయాణించాక  రైల్ నిలయం వెనక వైపు అడ్డ … Read More

పూర్ణచంద్రోదయం

ఎండి శుష్కించిన నేలను ఎట్టకేలకు తొలకరి వానలు కరుణించాయి. గాలివాటం మారింది. వర్షాకాలం మొదలైపోయింది. మూడు రోజులుగా ముసురు. నేడు సముద్రం వైపునుండి గాలి ఉధృతంగా వీస్తోంది. … Read More

విషాదకామరూప- సాంస్కృతిక శైథిల్యాలు

స్థలకాలాలను లోనిముడ్చుకొనే విశ్వ చేతనలో మనిషి ఒక భాగం! సకల చరాచర జీవరాశులలో భాగమైన మనిషి, ఆరవజ్ఞానం కలిగి ఉన్న మనిషి, ప్రకృతిని వశపరచుకొని, ప్రకృతిని జయించాలని … Read More

మనసును రగిలించే కథలు

ముందుమాటలో తనే అన్నట్టు…
ఎక్కడ మొదలుపెట్టాలో నాకూ అర్థం కావడం లేదు. పన్నెండు కథల్తో పన్నెండు ప్రపంచాలు పరిచయం చేశాడు. ఆ ప్రపంచాల్లోకి మనల్ని తీసుకెళ్ళి తిప్పి, … Read More

నా మెక్సికో ప్రయాణం

ఇంతవరకూ నేను ఉత్తర అమెరికా ఖండాన్ని చూడలేదు. ఆ ఖండంలో ఉన్న మూడు దేశాల్లో కెల్లా పెద్దది కెనడా,తరువాత అమెరికా, మూడోది మెక్సికో. అమెరికన్‌ వీసా ఉండేపనైతే … Read More

సాహసం, కానీ ఎంతో అవసరం

కల్లూరి భాస్కరం ప్రసిద్ధ పాత్రికేయులని అందరికీ తెలుసు. కాని 1980 తర్వాత తెలుగు కవిత్వంలో వచ్చిన మార్పుని ముందే పసిగట్టిన కవి అని చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు. ‘మౌనం నా … Read More

పూలలోకి

1

పూవుల గురించి మాట్లాడుకొంటూ

నడుస్తున్నారు ఆ వృద్ద దంపతులు

కనిపించే మొక్కల పేర్లు

వాటి పూల కబుర్లు చెప్పుకొంటూ

గాలిపటాల్లా తేలుతున్నారు

ఈ లోకం గొడవ … Read More

అగ్నిపర్వతం అంతరంగం

జీవితం ఒక పుష్పమైతే

ఫణిమాధవి కన్నోజు కవిత్వం ఒక పూలవనం

జీవితం అగ్నికీలల అంతరంగమైతే

ఫణిమాధవి కవిత్వం ఘూర్ణిల్లే బడబాగ్ని జీవితమే పగబట్టిన పామైతే

ఫణి కవిత్వం … Read More