పూలలోకి

1

పూవుల గురించి మాట్లాడుకొంటూ

నడుస్తున్నారు ఆ వృద్ద దంపతులు

కనిపించే మొక్కల పేర్లు

వాటి పూల కబుర్లు చెప్పుకొంటూ

గాలిపటాల్లా తేలుతున్నారు

ఈ లోకం గొడవ పట్టనట్టు

పూల రంగుల్లోకి, ఆకుపచ్చని సారంలోకి

మునకలేస్తూ వెళ్లిపోతున్నారు

2

ఎన్ని చూసి వుంటారు

కడగండ్లు పడి వుంటారు

ఎన్నిసార్లు ఓడి ఉంటారు

ఒదిగి ఒదిగి చీకట్లు దాటి వుంటారు

చివరికిట్లా యుద్దాలు శమించిన ఒక ఉదయం

పూలలోకి కాసేపు తేలుతున్నారు

బ్రతకటాన్ని తమకంగా హత్తుకొంటున్నారు

3

ఏ పసిదనాల్లో

బడికెళుతూ పలకరించారో దారి పక్క పూలని

ఎన్ని ముళ్ళ తీగల మీదుగా

కాపాడుకొంటూ వచ్చారో వాటి జ్ఞాపకాలని

ఇన్నాళ్లకు చేరుకుంటున్నారు మళ్లీ

భార రహిత బాల్యాలలోకి

పచ్చని జీవితేచ్చలోకి

తమవైన ఏకాంత లోకాల్లోకి

సాంద్రమైన నిట్టూర్పు ల్లోకి..

B V V Prasad

One thought on “పూలలోకి

 1. కుటుంబాలకు దూరంగా
  దేశం కోసం పహారా కాస్తూ
  ఎప్పుడు వస్తారో
  దుస్తులుగా వస్తారో తెలియను
  జవానుల‌ పిల్లల హృదయాన్ని
  ఆర్తిగా ఆవిష్కరించిన కవిత…
  డా.తండ హరీష్ గౌడ్ గారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *