పిచ్చి మారాజు

నిద్ర నుంచి మెలకువ రాగానే రాజం కళ్ళు నులుముకుని లేచి కూర్చున్నాడు. నిద్రమత్తు అంతగా లేనప్పటికీ, దేని కోసమో ఎదురుచూస్తున్న వాడిలా కాసేపు వేచిచూశాడు. అతను ఎదురు … Read More

శిశిర ఋతువులో ఎండమావి దప్పిక, కలత నిద్ర

లేటెస్ట్ అప్డేట్ వర్షన్ పేజీల్లో పాత్రలు మారిపోతున్నాయి అనిపించింది… నరేష్ నాకు పరిచయం ఉన్న వ్యక్తిగా తన కథలు కొన్ని ముందుగా పరిచయం ఉన్నా, ఇప్పుడు ఇక్కడ … Read More

ఇండియన్ క్యాంప్

సరస్సు  ఒడ్డున  మరో  పడవ  కట్టేసి  ఉంది . ఇద్దరు   ఇండియన్లు  ఎదురు  చూస్తున్నారు  నిక్  వాళ్ళ  నాన్న  పడవ  ఎక్కేరు  ఇండియన్లు  దాన్ని  తోసేరు . … Read More

చీనా కవి దుఫు కవితలు

1.శ్వేతాశ్వం

—---------


ఈశాన్యం నుంచి

దౌడు తీసుకొచ్చింది

ఓ శ్వేతాశ్వం.


కాలి జీనుకి

గుచ్చుకొని రెండు బాణాలు..


పాపం..రౌతు !

అతని కథ ఎవరు చెపుతారు..?


అర్థరాత్రి
Read More

చాప కింద నీరు  

కథా యాత్రలో చాప కింద నీరు సింగరాజు రమాదేవి గారి కథానిక “ఒకవైపు భూమిపై, సహజ వనరులపై సామాన్య బ్రతుకులపై దాడి జరుగుతుంటే.. మరోవైపు మన సంస్కృతి … Read More

మధ్యతరగతి మనస్తతత్వాన్ని ఆవిష్కరించిన చిత్రం

ఈ సినిమా చూస్తున్నంత సేపూ నాకు మా నాన్న అనే మాటే గుర్తొస్తూ ఉంది.
“కట్టం జేసుకొని బతకాలి గానీ మంది సొమ్ముకి ఆస బడగుడదు. రెక్కలాడినంత … Read More

కుటుంబ సంబంధాలలోని అతి సున్నితమూ, సంక్లిష్టమూ కూడా అయిన అంశాలను ఆసక్తికరంగా చెప్పిన సినిమా

“నన్ను హైదరాబాద్ దాకా దిగబెట్టి వెంటనే వచ్చేద్దురు గాని ,”

” కుదరదు,లీవ్ దొరకదు.”

” ఒంటరిగా ట్రెయిన్లో ప్రయాణం చెయ్యటం నాకు భయమని మీకు తెలుసుగా,” … Read More

నా చదువు కథ Part 4

హృదయంతో జీవించడం యెలాగో నేర్పించింది చలమైతే,మెదడుతో యెలా ఆలోచించాలో నేర్పిన వాడు కొడవటిగంటి.   అందుకే కుటుంబరావు ని “బుధ్ధివాది” చలాన్ని “హృదయవాది” అంటారు. మానవస్వభావాన్ని కాచి వడబోసి … Read More